Achievements in scientific research_Jiangxi Pingxiang Chengyu Ceramic CO.,Ltd